W trosce o Państwa czas i komfort salony Agata współpracują z podmiotami oferującymi klientom montaż mebli. W celu ustalenia kosztów oraz terminu ewentualnego montażu proponujemy po zakupie mebli skontaktować się z podmiotem świadczącym usługi montażu, mającym punkt obsługi klienta w wybranym salonie Verniro.

Cennik usług montażu mebli

Cennik usług montażu ustalany jest procentowo od wartości mebli. Szczegóły dostępne w punkcie transportowym.

Dojazd do miejsca montażu

Do ceny usługi montażowej doliczany jest koszt dojazdu

Szczegółowe informacje dotyczące usług montażowych

Przy zakupie usług montażu Klient ma prawo do otrzymania poniższego pakietu usług, do którego wykonania zobowiązani są przedstawiciele firmy montażowej:

  • rozpakowanie towaru,
  • dokonanie pełnego montażu wszystkich elementów składowych zakupionego mebla,
  • ustawienie mebli w domu Klienta, w miejscu przez niego wskazanym (nie dotyczy poziomowania mebli),
  • wyniesienie elementów zabezpieczających i opakowań z domu Klienta do śmietnika Klienta lub komunalnego.

Usługa montażu mebli pokojowych powinna nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od chwili jej zamówienia. Konkretny termin rozpoczęcia wykonywania montażu Klient ustala bezpośrednio z firmą montażową.

Na życzenie Klienta montaż może być zrealizowany w późniejszym terminie. Po dokonaniu montażu mebla, pracownicy firmy montażowej powinni zaprezentować Klientowi zmontowany mebel (czy nie budzi zastrzeżeń jakościowych Klienta). Montaż powinien nastąpić w lokalu wskazanym przez Klienta w godzinach między 9:00 - 20:00 z wyłączeniem niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Zakresem usług montażowych mebli pokojowych nie jest objęty montaż do ścian (półek, oświetlenia, luster, relingów, wieszaków itp.).

Każdorazowo, w momencie świadczenia usług montażowych pracownicy firmy montażowej powinni dochować wszelkich starań, aby podczas realizacji ww. usług nie doszło do przypadkowych uszkodzeń, zabrudzeń ścian i podłóg (w szczególności powinni zabezpieczyć przy pomocy koca pomieszczenie w którym odbywa się montaż). Klient powinien jednak zabezpieczyć we własnym zakresie podłogi i inne wrażliwe elementy (szczególnie np. jasną wykładzinę itp.) przed umówionym przyjazdem ekipy montażowej.

W celu zapewnienia naszym Klientom najwyższego standardu obsługi, pożądanym elementem procesu realizacji usług montażu jest szczegółowe wypełnianie przez Klienta protokołów montażu, do których przedłożenia Klientowi są zobowiązani pracownicy firmy montażowej. Dokładne wypełnienie i podpisanie czytelnie przez Klienta protokołu montażu ułatwi rozstrzyganie ewentualnych sporów reklamacyjnych w sytuacji powstania uszkodzeń zakupionych mebli, a w szczególności uszkodzeń elementów szklanych. Jeżeli Klient korzysta jednocześnie z usługi transportowej i montażowej pożądanym jest wypełnienie i podpisanie przez Klienta zarówno protokołu dostawy towaru, jak i protokołu dotyczącego montażu. Oba te dokumenty łącznie będą pomocne przy rozstrzyganiu sporów reklamacyjnych z udziałem każdego z usługodawców.